BTW tarief op katheters strikter toegepast.

 

Na bericht van de het Ministerie van Financiën moeten leveranciers vele katheterproducten weer factureren met Hoog BTW. De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de katheter producten voor de omzetbelasting niet meer kunnen worden gerangschikt onder het lage BTW-tarief wanneer zij niet uitsluitend een transportfunctie hebben. Het begrip katheter moet naar maatschappelijke opvattingen en passend binnen doel en strekking van de wet worden uitgelegd. Een katheter kan dan worden omschreven als een medisch hulpmiddel in de vorm van een buis(je) dat door een opening in het lichaam of een bloedvat wordt ingebracht en dat primair een transportfunctie heeft voor bijvoorbeeld, het toedienen van geneesmiddelen, afvoeren van bloed en lichaamsvocht en het transporteren van medische hulpmiddelen die in het lichaam achter blijven.

Producten die gelet op de nadere omschrijving van het begrip katheter niet (meer) onder de post vallen zijn bijvoorbeeld:

- zogenoemde vesselsealers voor het sealen van bloedvaten ;

- producten die als functie hebben het dichtbranden van gedurende een ingreep ontstane beschadigingen van het lichaamsweefsel;

- zogenoemde shaverblades (endoscopische wegwerpmessen) voor het wegsnijden van weefsel in gewrichtsholten;

- naalden;

- de bij RFA (Radio-Frequente Ablatie) gebruikte naaldelectrodes;

- radiofrequente probes.