Over ons

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Over ons

Een ziekenhuis koopt jaarlijks gemiddeld 40.000 verschillende producten in die gebruikt worden voor de zorg. Het BTW beleid op deze producten is complex en ondoorzichtig. Bovendien is het door snelle medische ontwikkelingen bijna onmogelijk voor leveranciers en de belastingdienst om tarieven up to date te houden.
Het resultaat? Ziekenhuizen betalen soms jarenlang onterecht het 21%- tarief voor producten die feitelijk onder het 9%-tarief vallen. Leveranciers offreren en factureren vaak onbewust het hoge tarief. Het is mogelijk om 5 jaar teruggaaf te vragen van deze teveel betaalde BTW; dit kan oplopen tot forse bedragen. En ook op toekomstige aanschaf van de betreffende productgroepen bespaart een ziekenhuis 12%.

Oosterik Advies heeft de kennis en ervaring om complexe BTW vraagstukken inzichtelijk te maken. Wij adviseren leveranciers over het te hanteren tarief op productniveau. We zorgen ervoor dat onterecht betaalde BTW weer teruggeboekt wordt op de rekening van het ziekenhuis. En we zorgen ervoor dat de inkoopafdeling van het ziekenhuis de tools in handen heeft om op basis van de juiste BTW-tarieven het inkoopresultaat structureel te verhogen.

Oosterik Advies heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van leveranciers, inkopers en belastingadviseurs aan zich verbonden en kan door de opgedane kennis snel en doeltreffend schakelen.
 

Wij gaan voor een optimaler & transparanter BTW beleid en eerlijke concurrentie tussen leveranciers. Op deze manier willen wij bijdragen aan lagere kosten in de zorg!

Share our website