Werkwijze

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Werkwijze

De werkwijze van Oosterik Advies bestaat uit een aantal stappen.

STAP 1 Analyse productportfolio en gefactureerde BTW

  • Welke producten worden onterecht met 21% gefactureerd?
  • Voor welke producten is het de moeite waard om de discussie aan te gaan met de belastingdienst?
  • Welke leveranciers kunnen benaderd worden?

Resultaat: inzicht in potentieel terug te vragen BTW bij welke leveranciers

STAP 2 Voorbereiding teruggaaf

  • Opbouwen argumentatie per productgroep door overleg met andere ziekenhuizen, leveranciers en vergelijking met andere belastingregio’s
  • Onderzoek op basis van wetgeving Belastingdienst voor producten waar onduidelijkheid over bestaat

Resultaat: de juiste argumentatie om samenwerking met leveranciers en Belastingdienst aan te gaan voor de teruggaaf

STAP 3 Terugvordering & creditering

  • Leveranciers aanschrijven en stimuleren om terugvordering bij Belastingdienst in gang te zetten
  • Coördineren contact tussen leverancier, Belastingdienst en Ziekenhuis Controle op daadwerkelijke creditering

Resultaat: teveel betaalde BTW over 5 jaar teruggestort op rekening ziekenhuis en leveranciers hanteren juiste tarieven

Share our website